Přeskočit na obsah

HLAvně přátelské Ivanovice

Co nás trápí před Vánocemi

Někoho dárky pro nejbližší, jiného pečení cukroví, některé občany z ulice Kouty nedokončená vozovka  mezi  ulicemi Podbabská a Sychrov.  Povíme Vám příběh jednoho občana a jeho pohled na každodenní neutěšenou situaci, jež odráží zkušenost i některých dalších zde bydlících spoluobčanů.

Je sobota dopoledne, jedu nakoupit. Ale ouha! Ulicí Kouty nelze projet – bagr v cestě. Opatrně vycouvám rozbahněným tankodromem nazpět k domovu. Jenže co se nestane během dne. Jedno z našich dětí si zlomilo nohu, chůze tedy o berlích. Jak a kdy se dostane do školy a zase zpět? Také lituji známého, vozíčkáře, občana Ivanovic. Jeho situace je opravdu prekérní. Naše ovšem také. Měla jsem pochopení, stavba nového vodovodu je důležitá, vyžaduje jakési osobní omezení. Ale po několika měsících neustálých komplikací mně trpělivost došla. Staveniště vymezuje stavební úřad Úřadu městské části Brno-Ivanovice, který byl jistě dopodrobna obeznámen s Plánem organizace výstavby, kde jsou uvedeny dopravní trasy a kde se řeší vyloučení dopadu na ochranu veřejných zájmů i na vlastníky sousedních nemovitostí. Nesmí docházet k omezování přístupu k okolním nemovitostem, a pokud toto nelze splnit, může se pracovat pouze ve vymezené době. Jenže nám obyvatelům Ivanovic byla pro pohyb vyčleněna téměř noční doba – od 17:00 hod do 6:30 hod. Představa, že toto budeme snášet dalších několik týdnů, je hrozivá. Podle informace jednoho ze stavbyvedoucích má být prý rekonstrukce ulice Kouty dokončena do Vánoc. Doufám, že jde o Vánoce letošní.
Doporučení úřadu: Vydržet!
Úřad městské části Brno-Ivanovice není schopen zajistit ani průchod stavbou, neboť pokud se člověk chce dostat domů, je nucen přelézat výkopy, stavební materiál, překonávat vytyčovací pásky k ohraničení stavby a brodit se bahnem, protože běžným je, že není kudy projít.“

Dostávají se k nám další stížnosti v podobném duchu, téma chceme interpelovat na další schůzi zastupitelstva jako jeden z bodů programu. Dosavadní nečinnost vedení obce v této věci nám není lhostejná.

Naši zastupitelé

Ing. Josef Šumbera

55 let, ředitel společnosti, Brno-Ivanovice

Ing. Jakub Šmerda

33 let, IT specialista, Brno-Ivanovice

JUDr. Jana Škvařilová

63 let, právnička, Brno-Ivanovice

Sousedské setkání

Vyjádření k výsledkům voleb

Vážení obyvatelé Ivanovic,

chtěli bychom Vás neoficiálně informovat o vývoji situace o koaličním vyjednávání v Brně – Ivanovicích. Jak pravděpodobně víte, tak vyhrála ODS se 3 mandáty na druhém místě jsme my, taktéž se 3 mandáty a TOP 09 s 1 mandátem.

Jelikož má ODS i KDU-ČSL stejný počet mandátu, tak rozhodujícím hlasem je TOP 09 a chce podporovat ODS, starostkou tedy pravděpodobně bude p. Bohuňovská s jedním nebo dvěma místostarosty – jeden za TOP 09 a druhý za ODS. I když máme velmi silný mandát, tak se bohužel nepodaří udělat změnu, kterou voliči očekávali, a to i přesto, že celkově největší počet hlasů obdrželi úplně noví zastupitelé – p. Škvařilová (KDU-ČSL), p. Pašová (TOP 09), p. Šumbera (KDU-ČSL), p. Šmerda (KDU-ČSL) a p. Suchánek (ODS).

Budeme se snažit prosadit změny, které voliči očekávají i přesto, že zastupitelé ODS jsou se stávajícím stavem spokojeni.

Vaši zastupitelé za KDU–ČSL v Brně Ivanovicích

Zadavatel / Zpracovatel: KDU-ČSL